ก.คลัง สั่งยกเลิกร้านลอตเตอรี่ ในโครงการ “ชิมช้อปใช้”