“ชิม ช้อป ใช้” วันที่ 7 คนลงทะเบียนเต็มสิทธิตั้งแต่ 02.54 น.