กรมควบคุมโรค เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก ตายแล้ว 18 คน