คลังเปิดยอดใช้จ่าย “ชิม ช้อปใช้” 3 วันแรกพร้อมแจงทุกปัญหาที่เกิดขึ้น