สแกนใบหน้า “ชิมช้อปใช้” ไม่ผ่าน แนะ ปรับหน้าให้ตรงบัตรปชช.