“ธนกร” จวกฝ่ายค้าน ตั้งป้อมโจมตี “ชิมช้อปใช้” ย้ำไม่ได้ผลาญงบฯเหมือนจำนำข้าว!