"ธนกร" ถาม "ช่อ" คิดได้ไงให้คะแนน "ชิมช้อปใช้" แค่ 2 เต็ม 100