การบินไทย ยืนยันไม่ขาดสภาพคล่อง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันไม่มีปัญหาการขาดสภาพคล่อง ย้ำ บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอทั้งปัจจุบันและในอนาคต

TOP ประเด็นร้อน