ไฟไหม้รถกู้ชีพ หน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ชัยภูมิ ผู้ป่วยหนีตายจ้าละหวั่น