เลขาฯศาลยุติธรรม จ่อชง ก.ต.พิจารณาปมผู้พิพากษายะลายิงตัวเอง