นักอนุรักษ์ คาดฝูงช้างถูกน้ำพัดแรงจนตกเหวนรก ซ้ำรอยปี’35