รถไฟใต้ดินฮ่องกง เปิดให้บริการบางส่วน หลังม็อบบุกทำลาย เสียหายหนัก