กฟน. - PEA ลงพื้นที่อุบลฯ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ผู้ประสบอุทกภัย