ยอดใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้”ทะลุ 3,000 ล้านบาท  ลุยเฟส 2 ต่อทันที