ยอดใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้”ทะลุ 3,000 ล้านบาท ลุยเฟส 2 ต่อทันที