คึกคัก! โค้งสุดท้ายลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” - ผู้ได้สิทธิ์วันแรกเร่งใช้เงินวันนี้ ก่อนถูกริบคืน