จีนเตือนนักการเมืองไทย หนุนม็อบฮ่องกง อาจกระทบสัมพันธ์