รองโฆษกตร. ยืนยันใบสั่งขับรถเร็ว เป็นของจริง ไม่ได้ตัดต่อ