ญี่ปุ่น สำรวจความเสียหาย-ช่วยผู้ประสบภัย ไต้ฝุ่น “ฮากิบิส” ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 26 คน