ร้านทองปรับตัวรักษาความปลอดภัย หลังเหตุปล้นทองถี่ขึ้น