ชาวญี่ปุ่น เริ่มกลับเข้าบ้านหลังน้ำลด ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต 67 คน