พาณิชย์จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวรอบแรกวงเงิน 9,400 ล้านบาท

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันนี้เป็นวันแรกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563 ที่ขึ้นทะเบียนโครงการประกันราคาข้าว จะได้รับเงินส่วนต่างจากการประกันราคาข้าว ตามนโนบายของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในงวดแรก เกษตรกร 349,000 ครัวเรือน ที่จะได้รับเงิน รวมวงเงิน 9,400 ล้านบาท

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน