“ทรัมป์” ระงับเจรจาการค้า-ขึ้นภาษีเหล็กตุรกีโต้ปฏิบัติการทหารในซีเรีย