ศธ.ขอเวลาคุยสำนักงบฯ 10 วัน ปมพิพาทแก้ไขสัญญาลูกจ้างสพฐ.