เปิด 19 จุดคัดกรอง เข้าชมขบวนเรือพระราชพิธี “พยุหยาตราทางชลมารค”