"สิระ" จี้ เอาผิดผู้พิพากษา"คณากร" พกปืนเข้าห้องพิจารณาคดี