ปธน.ตุรกีเมินสหรัฐฯ ยื่นข้อเรียกร้องหยุดยิงในซีเรีย