“สุทิน” ยัน ฝ่ายค้าน ไม่ใช้อภิปรายงบฯ เล่นเกมการเมือง เชื่อ ไม่มีโหวตสวน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันนี้ที่รัฐสภา ส.ส.จะเปิดอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้รัฐบาลของบมาเป็นเงินจำนวน 3.2 ล้านล้านบาท ตามกำหนดเดิมจะใช้เวลาในการพิจารณาตั้งแต่วันนี้ - จนถึง 19 ตุลาคม โดยจะเริ่มอภิปรายในช่วงเช้าจนถึงเวลา 24.00 น. ของทุกวัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน