"ครูมานิตย์" ยันไม่คิดย้ายจาก เพื่อไทย ไปซบพลังประชารัฐ