"จตุพร" เห็นพ้อง "บิ๊กแดง" ป้องชาติ-กษัตริย์ ชี้ทุกฝ่ายต้องลดขัดแย้ง