ตัวแทนชาวคริสต์ ร่วมซ้อมร้องเพลงรับ “โป๊ปฟรังซิส”  

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ชาวคาทอลิกทั้งชายหญิงจำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมฝึกซ้อมบทเพลง ที่ใช้ในพิธีมิสซา สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน