รัฐมนตรีคลังนัดแถลง “ชิม ช้อป ใช้” เฟส 2

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ชิม ช้อป ใช้ เฟสแรกยังไม่ทันหมด เฟส 2 มารอต่อคิวโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 หลังผ่านพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งครั้งนี้ให้ลงในช่วงเวลาทำการโดยเริ่มตั้งแต่ 08.00 น.โดยช่องทางการลงทะเบียนยังเหมือนเดิมที่ www.ชิมช้อปใช้.com พร้อมรายละเอียดเหมือนเดิม แต่สิ่งที่จะแตกต่างไปจาก คือ

TOP ประเด็นร้อน