โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์-ยศทหาร เจ้าคุณพระสินีนาฏ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน