เดินหน้า “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 เริ่มลงทะเบียน 24 ต.ค.