พ้นสภาพ! บริษัทต้นสังกัดประกาศไล่ออก ‘หนุ่มด่ากราดเหยียดกระบะ’