สหรัฐฯ ระงับสิทธิ์ปลอดภาษีกับไทย อ้างปัญหาสิทธิแรงงาน


เอเจนซีส์ - สหรัฐฯ ประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ต่อสินค้าไทยราว 1 ใน 3 โดยอ้างถึงปัญหาสิทธิแรงงาน ขณะที่เพิกถอนการระงับสิทธิดังกล่าวแก่ยูเครน

TOP ประเด็นร้อน