ลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 รอบเก็บตกครบตั้งแต่ 06.25 น.