​"โอไอซี" เตรียมส่งผู้แทนพิเศษสอบปัญหาโรฮีนจาในไทย