กกต.ฮ่องกง ตัดสิทธิ์ “โจชัว หว่อง” ห้ามลงเลือกตั้งท้องถิ่น