เพจแพทย์แนะอย่ากลัว “แบคทีเรียกินเนื้อคน” หลัง “บอย-ปกรณ์” ติดเชื้อ