แค่ยุงกัด! ก็เสี่ยงเนื้อเน่าได้ แพทย์เตือนพบบ่อยฤดูฝน ย้ำกลุ่มที่ต้องระวัง!