จิตแพทย์เผยเล่นเกมหนัก ไม่ใช่สาเหตุเสียชีวิตโดยตรง