พาณิชย์ เตรียมถกเจ้าของลิขสิทธิ์ แก้ปมล่อซื้อกระทง