“สมคิด” ปลุกไทยเร่งพัฒนา EEC รับโอกาสทางเศรษฐกิจปีหน้า