"สม รังสี" ลั่น กลับกัมพูชาตามกำหนดเดิม แม้ถูกจับกุม