พิษณุโลก เตรียมงานลอยกระทง ห้ามขายโคมลอย-พลุ-ประทัด