ดีเดย์ วันที่ 11 เดือน 11 ลงทะเบียนวันแรก !!! “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย”