อธิบดีฯ ชี้อย่ากลัวสถานการณ์เลิกจ้าง จัดงานรองรับมากกว่า 7.9 หมื่นตำแหน่ง