อังกฤษ ส่ง “กองพันกูรข่า” ฝึกผสมกองทัพไทย รหัส Panther Gold 2019