ผู้สูงอายุมีเฮ!  “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”  ล็อกสิทธิ์พิเศษ  500,000 ราย